Lokalhistorisk Arkiv

Nyheder på web
Medlemsbladet Hanens efterårsudgave udsendes først i september.

Generalforsamling 2015
Der afholdtes ordinær generalforsamling 17. marts kl. 19.00. Under "Foreningsmeddelelser" kan der læses beretning, referat og presseomtale

Generalforsamling 2014
Læs formandsberetning og referat under "Foreningsmeddelelser"

Træk af Støvring Kommunes historie
Bogen om Støvring Kommunes historie kan nu købes for 100 kr. på Arkivet eller tilsendes med tillæg for porto, 30 kr.

Jubilæet
Der kan ses billeder fra Arkivets 40 års jubilæumsreception

"Flyverstenen"
Bogen om "Flyverstenen" i Torstedlund Skov er udsendt i ny udvidet udgave og kan købes for 50 kr. + evt. porto 22,50 kr.

Medlemsfordele Medlemmer kan bestille medlems log-in, der giver adgang til ældre udgaver af "Hanen" samt det ekstramateriale, der er tilknyttet til disse. Endelig kan ses billeder bragt i "Hanen" her ses i god kvalitet.

Modtag Nyhedsbrev
Hvis du er interesseret, kan du modtage Nyhedsbreve fra Arkivet, se faneblad i venstre side.

Kort og godt om foreningen


HaneLogo
Foreningen har til huse i egne lokaler i forbindelse med Øster Hornum Skole, hvor dens omfattende arkiv opbevares under sikre forhold.

Foreningens formål er at indsamle, registrere, opbevare og formidle viden om den tidligere Støvring Kommunes historie.

Medlemskab af foreningen koster pt. 100 kr. pr. år.


Medlemmer modtager medlemsbladet "Hanen" to gange årligt.

Se hvad "Hanen" kan indeholde, klik her!

Sådan findes Arkivet

Birkehøjvej 8
Øster Hornum
9530 Støvring
Mail: arkiv@stoevringlokalarkiv.dk
Telefon: 99 88 80 08 (kun i åbningstiden)
Hjemmeside: www.stoevringlokalarkiv.dk
Kontonummer: Reg. nr. 9805, konto nr. 1800001141

Åbningstider

Mandag 19.00 til 21.30
Torsdag 13.00 til 17.00
Lukket i skolens ferier, se åbningsdage: Arkivets åbningsdage 2015/16

Jubilæum 7. september 2013

Foreningen markerede sit 40 års jubilæum lørdag d. 7. september.
Foreningen blev dannet 5. september 1973 på et møde på Hjedsbæk Kro. Læs mere om foreningens første tid: Lokalhistorisk Forening blev dannet 1973
På jubilæumsdagen blev udgivet bogen "Træk af Støvring Kommunes historie", læs mere: Jubilæumsbog
Her kan ses: Billeder fra Arkivets 40 års jubilæum

Bestyrelsen, valgt på generalforsamling 2013

  • Erling Trads (formand), tlf. 2331 7822
  • Per Rolandsen (næstformand, sekretær), tlf. 9838 5266
  • Leo Nøhr Jespersen (kasserer), tlf. 9837 8234
  • Marit Terp, tlf. 9837 1221
  • Robert Kjær, tlf. 9837 1139
  • John Hardy Nielsen, tlf. 9838 1498
  • Niels Nørgaard Nielsen (redaktør af Hanen), tlf. 2149 1638
Sådan ser de ud: Den samlede bestyrelse 2013

Arkivet efterlyser – og modtager gerne

Et lokalhistorisk Arkiv er helt afhængigt af, at modtage materiale af forskellig art til belysning og dokumentation af mennesker, bebyggelser, landskaber, arbejde, fritidsaktiviteter, ja i det hele tage livet i al dets mangfoldighed i forgangne tider. Hvis ikke materiale sikres i et Arkiv med efterfølgende registrering, er der ofte en risiko for at værdifuldt historisk materiale går tabt for eftertiden. Arkivet er interesseret i:

1: Foto af personer, huse, arbejdssituationer, fritidsaktiviteter, skolefoto og begivenheder fra vort område.

2: Alle dokumenter: Foreningspapirer, bygningstegninger, soldaterbøger, skøder, regnskaber, attester, breve – kort sagt alt, der fortæller om enkeltpersoner, familier og vort område.

Foto og papirer kan afleveres som:
1: Gave til Arkivet
2: Udlån til Arkivets kopiering.
3: Deponering i et tidsrum.

Afleveres foto i digital form, beder Arkivet om skanninger i god kvalitet. Selv bruger Arkivet at skanne billeder i 600 dpi og gemme i jpg-format.

Ønskes afleveret materiale klausuleret en årrække, hvilket vil sige opbevaret utilgængeligt for publikum, skal det blot anføres ved afleveringen.

Oprettelsen af Lokalhistorisk Forening og Arkiv for den tidligere Støvring Kommune

JuelstrupLille
Lokalhistorisk Forening blev dannet 5. september 1973 af en kreds af lokalhistorisk interesserede mennesker fra flere af sognene i det der i 1970 var blevet til Støvring Kommune. I forlængelse heraf blev der oprettet et lokalhistorisk arkiv. Læs mere: Lokalhistorisk Forening blev dannet 1973