Medlemsbladet Hanen

HaneLogo
"Hanen" er navnet på foreningens medlemsblad, der udkommer to gange om året. Forårsnummeret i februar og efterårsnummeret i september.
Bladet er på 28 sider og indeholder artikler om fortidens hændelser i vores område.

Her bringes et par eksempler på de første par sider af de senest udkomne numre af bladet:
Hanen efterår 2014: Hanen efterår 2014
Hanen forår 2014: Hanen forår 2014
Hanen forår 2013: Hanen forår 2013
Hanen efterår 2012: Hanen efterår 2012
Hanen forår 2012: Hanen forår 2012
Hanen efterår 2011: Hanen efterår 2011
Hanen forår 2011: Hanen forår 2011

Ældre udgaver af Hanen kan købes for 50 kr. pr. styk plus eventuel porto.